Tjänster

Våra tjänster

Begreppet byggledning syftar till något som i första hand händer under produktionsfasen och kan utföras av ett antal olika funktioner, tex. arbetsledare, platschef, byggledare och projektledare. Till sin hjälp kan projektet även ha en entreprenad- eller projektingenjör och en intern eller extern Bas P/U.

Våra kärnområden

Projektledning

Projektledning/produktionsstyrning och produktionsledning som arbetsledare, platschef eller projektledare t.ex: ledning av hantverkare på arbetsplatsen, administration, riskhantering, logistik, ekonomi, avtal, byggmöten upphandling samt planering av produktion avseende arbetsmiljön tillsammans med Bas U.

Kontrollansvarig s.k. KA

Ser bl.a. till att byggregler inom Plan och Bygglagen (PBL) beaktas och att entreprenören utför regelbundna egenkontroller.

KMA samordnare

Stöttar produktion i frågor rörande Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Fastighetens status bedömning

Vår egen "Byggteknisk Bedömning" (BTB) där vi genomför en grundlig okulär utvärdering av fastigheten. Med en BTB+ använder vi även fuktmätare och värmekamera. Målet är att kunna ge en heltäckande bild av brister och svagheter samt föreslå en lösning på dessa.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U

BAS P planerar och projekterar bygguppdraget utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. BAS U ser till att arbetsmiljöreglerna efterlevs under produktion. Under produktion är BAS U en av arbetsplatsens viktigaste funktioner. En säker, genomtänkt arbetsmiljö är en förutsättning för en snabb och kvalitetsmässig produktion.

Större privata entreprenader

Vill du bygga nytt eller låta utföra en större (+1000 tim) renovering i en befintlig fastighet kan du med fördel kontakta oss. Hos oss får du en tät kommunikation om utvecklingen i ditt projekt genom våra "veckobrev" samt inför alla större "kursändringar" som kan bli när man renoverar i gamla hus. Som kund kan du antingen välja ett fast eller ett rörligt pris på ditt projekt vare sig det handlar om en total- eller utförande entreprenad. Eller en kombination av dessa två. Tillsammans tar vi fram en tidsplan och en budget och tillsammans skapar vi sedan Ert unika koncept. Som entreprenör månar vi om vår kund och vår produkt där vi vid leverans skall stå för vad vi har gjort och även känna stolthet för resultatet.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?